LAFA Products

DEPURECO

        เครื่องดูดฝุ่น, ผง ขนาดเล็ก สำหรับติดตั้งบนเครื่อง จักรกลที่ต้องการแรงดูด หรือ ดูดเก็บเศษวัสดุ, ผง, ฝุ่นที่
ฟุ้งกระจาย เหมาะกับติดตั้งบนเครื่องจักรทุกชนิดของขบวนการผลิต เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, เครื่องลำเลียงและระบบขนถ่าย ฯลฯ.