คุณสมบัติด้านการบริการ

      ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ มีการรับประกันผลงานจริง พร้อมบริการถึงที่ มีอะไหล่รองรับ และทีมงานซ่อมบำรุง เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปของลูกค้า ที่มอบความไว้วางใจให้กับเราผลิตภัณฑ์
ที่ทางบริษัทฯ รับผิดชอบนำเข้าจากต่างประเทศ