อะไหล่และบริการ

        บริษัท ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ ที่มีชื่อเสียงของประเทศ
มากมาย ที่ใช้บริการ ของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นให้ลูกค้า เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ต้องกับลักษณะงาน โดยมีการสาธิตและทดลองกับงานจริงให้ความ เข้าใจและมั่นใจ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการหลังการขาย เช่นการฝึกอบรม วิธีการใฃ้ การดูแล การซ่อมบำรุง เบื้องต้น แก่ผู้ใช้งาน และเข้าเยี่ยม

การใส่ใจบริการ

        ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ มีการรับประกันผลงานจริง พร้อมบริการถึงที่ มีอะไหล่รองรับ และทีมงานซ่อมบำรุง เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปของลูกค้า ที่มอบความไว้วางใจให้กับเราผลิตภัณฑ์
ที่ทางบริษัทฯ รับผิดชอบนำเข้าจากต่างประเทศ