เครือข่าย

บริษัท ลาฟาเทค จำกัด
อาคารลาฟากรุ๊ป 12/2 ซ.อินทามระ3 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel. 662-6167500, 662-2713823 Fax. 662-6167509, 662-2710674
E-mail : lafa@loxinfo.co.th www.lafagroup.com

สำนักงานใหญ่
บริษัท ลาฟาเทค จำกัด
โทร: 02-6167500, 02-2713823
โทรสาร: 02-6167509, 02-2710674
อีเมลล์: lafa@loxinfo.co.th
View Map
ชลบุรี
ที่อยู่: 380/18 หมู่ที่ 15 ต.แสนสุข
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพย์: 038-748227
โทรสาร: 038-748228
View Map
สระบุรี
ที่อยู่: 49 ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ซอย 3
ต.ปากเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 10800
โทรศัพย์: 036-312087-8
โทรสาร: 036-223525
View Map
เชียงใหม่
ที่อยู่: 420/28 (หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์)
ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพย์: 053-204598
โทรสาร: 053-270853
View Map
ระยอง
ที่อยู่: 183/343 หมู่ที่ 9 ต.ตะพง
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทรศัพย์: 038-898922
โทรสาร: 038-898923
View Map
นครราชสีมา
ที่อยู่: 74/1 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพย์: 044-257706
โทรสาร: 044-230634
View Map
สงขลา
ที่อยู่: 1/4 ถ.ทักษิณเมืองทอง 5
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพย์: 074-211817-9
โทรสาร: 074-211981
View Map