About Us

         เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2527 บริษัท ลาฟา จำกัดได้ก่อตั้งขึ้น โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ในสินค้าประเภทเคมีซ่อมบำรุง สารหล่อลื่น เครื่องจักรกลและเครื่องมือช่างต่าง ๆ เพื่อบริการแก่อุตสาหกรรม
ราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม โรงพยาบาล และ ตัวแทนจำหน่ายโดยทั่วไป เมื่อธุรกิจได้เจริญเติบโต จนเป็น
ที่นิยม และยอมรับของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และบริการที่มั่นคงของบริษัท ในปี พ.ศ. 2533
         จึงได้จัดตั้งบริษัท ลาฟาไทย จำกัด เพื่อรับผิดชอบในการขยายตลาด และสินค้า ด้านเคมีภัณฑ์ และ
สารหล่อลื่น และ ก่อตั้งบริษัท ลาฟาเทค จำกัด ขึ้นมารองรับตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องเกี่ยวกับทำความสะอาด
และเครื่องกำจัดมลภาวะทางอากาศ (Anti pollution) โดยนำเข้าจากอิตาลี่ และ เยอรมัน เช่น เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (High pressure cleaner) เครื่องพ่นหมอกไอน้ำ (Fog cannon) เครื่องฉีดไอน้ำ (Steam cleaner)
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม (Industrial vacuum) เครื่องขัด/ดูดพิื้น (Scrubber) เครื่องปัดกวาด (Sweeper)
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยี ช่วยลดเวลา, ค่าแรง และ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนแก้ปัญหา
ให้ลูกค้าอุตสาหกรรมที่ประสบอยู่ โดยมีผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ที่ทันสมัยมารองรับความต้องการเสมอ ในปี พ.ศ. 2535
         บริษัท ได้จัดตั้ง บริษัท ลาฟาเวิลด์ จำกัด เพื่อรับผิดชอบสินค้าประเภทเครื่องมือช่าง (Hand stool),
อุปกรณ์ไฮโดรลิก (Hydraulic tool) โลหะขาว (White surface metal)ฯลฯ คุณภาพสูงจากฝรั่งเศส และ สวีเดน
เพื่อจัดจำหน่ายให้อุตสาหกรรมโดยตรง และร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศ ส่วนบริษัท ลาฟา จำกัด
ในปัจจุบันรับผิดชอบในงานวิศวกรรม ให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ รับติดตั้ง และซ่อมบำรุงในส่วน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือ เช่น ดูดฝุ่นอุตสาหกรรมทั้งระบบ ดูดควัน ดูดกลิ่น ระบบขนถ่ายวัสดุ ฯลฯ โดยบริษัทในเครือมีการจัดตั้งสำนักงาน สาขาภูมิภาค ในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, สระบุรี, นครราชสีมา, เชียงใหม่, หาดใหญ่
เพื่อรองรับ และ ให้บริการในพื้นที่ ทั้งนี้ทางบริษัทยังมีผู้แทน ฝ่ายเทคนิค ประจำจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา ก่อน และ หลังการขายแก่ลูกค้า อย่างใกล้ชิด และ รวดเร็ว
         จากที่กล่าวมาข้างต้นบริษัท ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ
ที่มีชื่อเสียงของประเทศมากมาย ที่ใช้บริการของบริษัทมาเป็นระยะเวลา อันยาวนานด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นให้
ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องกับลักษณะงาน โดยมีการสาธิตและทดลองกับงานจริงให้ความเข้าใจและมั่นใจ
ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการบริการหลังการขาย เช่นการฝึกอบรม วิธีการใฃ้ การดูแล การซ่อมบำรุง
เบื้องต้น แก่ผู้ใช้งาน และเข้าเยี่ยมดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ มีการรับประกันผลงานจริง
พร้อมบริการถึงที่ มีอะหลั่ยรองรับ และทีมงานซ่อมบำรุง เพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปของลูกค้า
ที่มอบความไว้วางใจให้กับเรา ผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริษัทฯ รับผิดชอบนำเข้าจากต่างประเทศ